Informació sobre els enviaments

Alsinac lliurarà la comanda a l’adreça que el CLIENT hagi indicat durant el procés de compra al formulari facilitat a aquest efecte.

Els terminis de lliurament seran els que li indiquem al final de la seva comanda, el nostre estàndard són de 1 a 2 dies des del moment en que fa la comanda.

Per les comandes fetes al divendres el termini indicat en el paràgraf anterior es compta a partir de dilluns.

Per garantir la qualitat dels nostres enviaments, els fem mitjançant empreses de missatgeria líders en el sector del transport urgent amb estrictes normes de qualitat.

En cas que el CLIENT o la persona designada per aquest per rebre la comanda no hi fossin a l’adreça facilitada en el moment del lliurament del paquet, l’empresa de transport deixarà avís a la seva bústia amb el número de telèfon de la delegació que fa el repartiment, de manera que el CLIENT podrà concertar el lliurament a una hora convenient. En cas que habitualment no hi hagi ningú a l’adreça de destinació, preguem ens ho comuniqui a les notes de comanda.

Vostè rebrà la seva comanda degudament embalada. Si en el moment del lliurament observa algun dany o desperfecte en els productes degut al transport de la mercaderia, faci-ho constar en l’albarà de lliurament que li entregarà el servei de missatgeria, a fi de poder efectuar la corresponent devolució, restitució si ho desitja i reclamació.