Condicions de contractació

1. QUÈ ÉS AQUEST DOCUMENT?

1.1. El present text constitueix el CONTRACTE pel que es regirà la relació entre Oscar Benages (NIF: 46.725.005-E i domicili en c / Nord, 24-26 de Vilafranca del Penedès) i Vostè (el CLIENT), a l’adquirir productes a través del nostre lloc web, alsinac.com.

1.2. Llegiu aquest document amb atenció. Aquí trobareu les condicions que regulen la contractació de productes per la nostra botiga online, els drets i obligacions d’ambdues parts i la informació dels tràmits del procés de compra, entre d’altres qüestions.

1.3. Us informem que les presents Condicions Generals compleixen amb el que estableix la Llei de Serveis de Societat de la Informació i la resta de legislació vigent en la matèria.

2. ACCEPTACIÓ I VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS.

2.1. Les presents Condicions Generals són d’obligat compliment per
ambdues parts. El CLIENT queda vinculat a totes i cadascuna d’aquestes condicions generals sense cap tipus de reserva en contractar productes a través d’ alsinac.com, essent la seva obligació i responsabilitat llegir-les prèviament.

2.2.Mentre fa la seva comanda, prèviament a autoritzar el pagament, el CLIENT haurà d’acceptar les condicions generals. Si no hi esteu conformes, no seguiu endavant amb el procés de contractació, ja que aquestes condicions us seran d’aplicació en tot cas.

3. PRODUCTES.

3.1. Alsinac.com posa a la vostra disposició tota una selecció de caves de qualitat.

3.2. Per conèixer les característiques i detalls de cada producte i servei que s’ofereix al lloc d’alsinac.com, podeu consultar les fitxes de producte des de la pàgina “Botiga.”

4. PREU.

4.1. Tots els preus dels productes i serveis oferts al lloc web inclouen l’IVA corresponent.

4.2. El preu que correspon a cada producte serà el que s’especifiqui en cada moment al lloc web.

4.3. Alsinac.com es reserva el dret a modificar els preus i condicions de venda dels productes. No obstant això, sempre es respectaran i aplicaran els preus i les condicions que estaven establertes en el moment en que vostè va fer la comanda.

5. DESPESES D’ENVIAMENT.

5.1. L’import de les despeses d’enviament és de 4,60 € per caixa, per a tres o menys caixes. Si voleu més caixes, consulteu-nos.

5.2. Les despeses d’enviament que corresponguin a la seva comanda s’afegiran al total del preu de compra dels productes seleccionats. Sortiran desglossades i detallades durant el procés de compra i es demanarà la seva prèvia acceptació abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de contractació.

6. DRET DE DESISTIMENT.

6.1. Alsinac us ofereix la possibilitat de retornar els productes adquirits en el termini de catorze (14) dies naturals a comptar des de la data en que heu rebut la comanda, en el cas que els nostres productes no fossin del vostre gust- En cas d’algun desperfecte, substituirem la mercaderia afectada sense cap despesa.

6.2. Procés de devolució:

Per la devolució d’un producte, contacteu-nos a cava-alsinac@alsinac.com i us ajudarem i indicarem com gestionar la devolució.

Alsinac us reemborsarà el preu del producte objecte de devolució en el termini màxim de 7 dies després de verificar-ne el correcte estat.
Les despeses d’enviament derivades de la devolució del producte seran a càrrec del comprador.

6.3. Condicions per a la devolució de productes:

La devolució dels productes s’ha de fer en el termini màxim de 14 dies naturals a comptar des de la recepció dels articles

7. PROPIETAT INTELLECTUAL I INDUSTRIAL.

El CLIENT reconeix i consent expressament que qualsevol copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel•lectual o industrial sobre els productes i serveis oferts des del lloc alsinac.com, o sobre els continguts que s’aporten com a part del lloc, corresponen en tot moment a alsinac.com o a qui va atorgar a alsinac.com llicència per al seu ús. El CLIENT no podrà fer ús d’aquest material tret que alsinac.com ho autoritzi expressament.

8. INTEGRITAT DEL CONTRACTE.

Si alguna de les clàusules del present contracte fos anullable o nulla de ple dret, es considerarà com no posada, mantenint la resta del contracte tota la seva força vinculant entre les parts

9. LLEI APLICABLE I FUR COMPETENT.

Per a qualsevol qüestió, conflicte o controvèrsia que pugués sorgir en relació a la validesa, interpretació, compliment i / o execució de les presents Condicions Generals o de qualsevol altra qüestió que es derivi de la relació existent entre les parts, aquestes es sotmeten expressament a la legislació espanyola i a la competència dels Jutjats i Tribunals de Vilafranca del Penedès, renunciant expressament a qualsevol altra legislació o fur que els sigui propi, llevat que per llei se’n determinin de forma imperativa d’altres.