Avís Legal

Informació general

Per donar compliment al que s’estableix a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web.

Oscar Benages Pujol
NIF: 46725005-E
c/ Nord, 24-26
08720 Vilafranca del Penedés
Email: cava-alsinac@alsinac.com
Telèfon: 656.66.27.31

Oscar Benages Pujol, ofereix al lloc web Alsinac.com, informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza. L’accés al Lloc Web de Alsinac, i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que hi consten, comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per això us recomanem que llegiu atentament el contingut si voleu accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des del lloc web. Alsinac ofereix l’accés al lloc web Alsinac.com en les condicions d’ús que es descriuen a continuació:

Condicions d’ús

La informació facilitada per Alsinac a la seva plana Web Alsinac.com ha de ser considerada per l’usuari com a una introducció, sense que es pugui considerar com un element determinant per a la presa de decisions, declinant tota responsabilitat per l’ús que pugui verificar-se’n en aquest sentit, i de forma específica s’ha d’entendre que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada a aquells usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions d’Estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat de serveis i / o productes publicitaris online.

La informació continguda al lloc Web és la vigent en la data de la seva última actualització. Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Alsinac es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aquella data.

Alsinac es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc Web Alsinac.com, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació, sense previ avís. Especialment, Alsinac es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés a la seva pàgina web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a Alsinac que, al seu criteri, disminueixin o anul•lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per a l’adequat funcionament del lloc web.

En cap cas Alsinac serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per accedir i utilitzar el Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i / o atacs informàtics. Alsinac tampoc serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.

Alsinac no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del Lloc Web, quan la titularitat dels mateixos no correspongui a Alsinac.

Alsinac no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre la seva exactitud o fiabilitat. La funció dels enllaços que apareixen en Alsinac.com és exclusivament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar els serveis oferts pel lloc web. En cap cas, aquesta entitat serà responsable dels resultats obtinguts a través dels esmentats enllaços o les conseqüències que se’n derivin. Aquests serveis de tercers són proporcionats per aquests, pel que aquesta entitat no pot controlar la licitud dels seus serveis ni la seva qualitat. Per tant, per la nostra part es recomana que l’Usuari extremi les precaucions a l’hora d’accedir a aquest tipus d’enllaços.

Els camps de text lliure que poden aparèixer en diferents formularis continguts en el Portal tenen com a única finalitat permetre que l’Usuari expressi les seves consultes o necessitats respecte al servei prestat així com tenir informació per millorar la qualitat dels serveis prestats per Alsinac. L’Usuari no inclourà, en el formulari on surtin “camps de text lliure”, cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificada com a dada per a la que s’exigeix un nivell de protecció de tipus mitjà o alt, sense previ avís a Alsinac.

Condicions LSSICE

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) ens autoritza a que li enviem comunicacions informatives, publicitàries o promocionals per mitjans electrònics i per això incloem un avís d’acceptació en l’enviament del formulari. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets de revocació del consentiment per qualsevol dels mitjans descrits.

Propietat intel•lectual i industrial

Tot el lloc web de Alsinac, les pàgines que comprèn i la informació o elements que contenen , incloent-hi textos, documents, imatges, fotografies, representacions gràfiques, arxius d’àudio, bases de dades, codis informàtics, estructura, selecció i ordre dels seus continguts, així com logotips, marques, noms comercials, combinacions de colors, tipografies o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels que Alsinac és titular o legítima llicenciatària, es troben protegits per la normativa de Propietat Intel•lectual i Industrial, i no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament. L’accés al Lloc Web no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel•lectual i / o industrial dels continguts que alberga aquest web. Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada pels seus titulars, constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial protegits per la Llei. Alsinac es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel•lectual i / o industrial.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les relacions establertes entre Alsinac i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s un fur, Alsinac i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.